نمایندگی کارواش DRY CARECARE

کد فرانچایز b1012

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی مایدونوز دونر Maydonoz Döner

کد فرانچایز b1011

هزینه فرانچایز $3,750

نمایندگی ترک تلکم Türk telekom

کد فرانچایز b1010

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی سیمیت سرای Simit Sarayı

کد فرانچایز b1009

هزینه فرانچایز $53,000

نمایندگی رامیز کوفته چی Ramiz köfteci

کد فرانچایز b1008

هزینه فرانچایز $7,500

نمایندگی پیدم Pidem

کد فرانچایز b1007

هزینه فرانچایز $7,500

نمایندگی ایرفان اوستا irfan usta

کد فرانچایز b1006

هزینه فرانچایز $7,500

نمایندگی اچ دی اسکندر hd iskender

کد فرانچایز b1005

هزینه فرانچایز $10,000

نمایندگی امسال دوان Emsal Doğan

کد فرانچایز b1004

هزینه فرانچایز $70,000

نمایندگی ekrem coşkun döner

کد فرانچایز b1003

هزینه فرانچایز $5,000

نمایندگی کارفورسا Carrefoursa mini

کد فرانچایز b1002

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی Carrefour

کد فرانچایز b1001

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی بیگ شفز Bigchefs

کد فرانچایز b1000

هزینه فرانچایز $100,000