سرمایه گذاری ویژه

نمایندگی هات دونر Hot doner

کد فرانچایز B1034

هزینه فرانچایز $5,600

نمایندگی ارجان برگر Ercan Burger

کد فرانچایز B1021

هزینه فرانچایز $50,000

نمایندگی کارواش Dry Car Care

کد فرانچایز B1016

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی خشکشویی dry center

کد فرانچایز B1017

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی Midyeci Ahmet

کد فرانچایز B1024

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی oto ekspertiz

کد فرانچایز B1023

هزینه فرانچایز $87,500

نمایندگی ساب وی Subway

کد فرانچایز B1022

هزینه فرانچایز $100,000

نمایندگی ارجان برگر Ercan Burger

کد فرانچایز B1021

هزینه فرانچایز $50,000

نمایندگی بایدونر Baydöner

کد فرانچایز B1020

هزینه فرانچایز $50,000

نمایندگی کاجون Kajun

کد فرانچایز B1019

هزینه فرانچایز $17,500

نمایندگی چیکن استاپ Chickenstop

کد فرانچایز B1018

هزینه فرانچایز $5,000

نمایندگی کارواش Dry Car Care

کد فرانچایز B1016

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی خشکشویی dry center

کد فرانچایز B1017

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی باقلوا Agahoglu Ev Baklavacısı

کد فرانچایز B1015

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی پانزوراتی Panzerotti

کد فرانچایز B1014

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی تاووک لند Tavuk Land

کد فرانچایز B1013

هزینه فرانچایز $12,000

نمایندگی کارواش DRY CARECARE

کد فرانچایز B1012

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی مایدونوز دونر Maydonoz Döner

کد فرانچایز B1011

هزینه فرانچایز $3,750

نمایندگی ترک تلکم Türk telekom

کد فرانچایز B1010

هزینه فرانچایز $0