سرمایه گذاری ویژه

نمایندگی هات دونر Hot doner

کد فرانچایز B1034

هزینه فرانچایز $5,600

نمایندگی ارجان برگر Ercan Burger

کد فرانچایز B1021

هزینه فرانچایز $50,000

نمایندگی کارواش Dry Car Care

کد فرانچایز B1016

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی خشکشویی dry center

کد فرانچایز B1017

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی پاپ آیز Popeyes

کد فرانچایز B1039

هزینه فرانچایز $400,000

نمایندگی برگر کینگ Burger king

کد فرانچایز B1038

هزینه فرانچایز $500,000

نمایندگی کافه کانگو Coffee kangoo

کد فرانچایز B1037

هزینه فرانچایز $7,600

نمایندگی بوبله بابل تی Boble Bubble tea

کد فرانچایز B1036

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی زوفی بابل تی Zuffy Bubble tea

کد فرانچایز B1035

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی هات دونر Hot doner

کد فرانچایز B1034

هزینه فرانچایز $5,600

نمایندگی لونت بورک Levent borek

کد فرانچایز B1033

هزینه فرانچایز $2,500

نمایندگی رئیس دونر Reis doner

کد فرانچایز B1032

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی بورسا کباب Bursa kebap evi

کد فرانچایز B1031

هزینه فرانچایز $15,000

نمایندگی ترا پیتزا terra pizza

کد فرانچایز B1030

هزینه فرانچایز $4,500

نمایندگی پاشا دونر Pasha doner

کد فرانچایز B1029

هزینه فرانچایز $0

نمایندگی دیلک کافه Dilek cafe

کد فرانچایز B1028

هزینه فرانچایز $15,000

نمایندگی هپی مون HappyMoon

کد فرانچایز B1027

هزینه فرانچایز $60,000

نمایندگی Atasay

کد فرانچایز B1026

هزینه فرانچایز $100,000

نمایندگی Altınbaş

کد فرانچایز B1025

هزینه فرانچایز $120,000